empty

A Rókalandozó játék szabályzata és adatkezelési hozzájárulás

A Fornetti Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Városföld 92., továbbiakban: Fornetti) valamint megbízottja, a MarkCon Kommunikációs Kft., (székhely: 7623 Pécs, Móré F. u. 33.) – a továbbiakban együttesen mint játékszervező(k) – Rókalandozó megnevezéssel játékot szerveznek, mely játék leírását, a játékban való részvétel feltételeit a jelen dokumentáció - továbbiakban: játékszabályzat – tartalmazza.

A játék technikai lebonyolítását a Fornetti megbízásából a MarkCon Kommunikációs Kft. végzi. A játék a www.rokalandozo.hu internetes címen érhető el.

A Rókalandozó a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve, meglévő tudására, tananyagára épített feladatokat dolgoz fel játékos és érdekes formában, miközben az országot mutatja be kultúrtörténeti, földrajzi, művészeti, irodalmi, folklór és tudományos sajátosságain keresztül. A tartalomfejlesztés további fő mérföldkövei a mozgás és a sport, amivel a gyermeket esetenként a természetbe irányítják, testmozgásra bírják, valamint az egészséges táplálkozás és ételek tudatos megválasztása és fogyasztása. A játékban feltüntetett városok és látványosságok kiválasztásánál a legfőbb szempont az általános ismeretek megléte, annak hiányában azok – tananyag tematikáját követő – átadása volt.

Alapfogalmak

 • játékos – az a (1) legalább 1. legfeljebb 4. évfolyamos általános iskolás személy, (2) aki a játékban való részvétel érdekében regisztrál a játékba. Nem lehetnek játékosok a Fornetti Kft, a MarkCon Informatikai Kft., és a MarkCon Kommunikációs Kft. hozzátartozói. A játékból kizárt személyek is jogosultak a játékot – regisztrációt követően – kipróbálni, azonban az általuk gyűjtött pontszámok a játék értékelése, a személyes fordulóra történő kiválasztás, valamint a nyertesek kiválasztása során nem kerülnek figyelembe vételre.
 • regisztráció – az a folyamat, mely során a leendő játékos a játék szervezője által meghatározott regisztrációs eljárás keretében kifejezi a játékban való részvételi szándékát, mellyel egyben elfogadja a játékszabályzatban foglalt feltételeket és megadja a szükséges adatvédelmi hozzájárulást.

A játékban való részvétel feltételei, a regisztráció

A játékban való részvétel regisztrációhoz kötött. A játékos a www.rokalandozo.hu internet címén elérhető online regisztráció kitöltésével regisztrálhatja magát.

A regisztrációs lapon meg kell adni a leendő játékos

 • nevét,
 • e-mail elérhetőségét és jelszavát,
 • lakóhelyét (megye és település),
 • nemét,

A regisztrációhoz valamennyi adat megadása szükséges.

A regisztráció során szükséges a jelen játékszabályzat megismerése. A játékban való részvétel feltétele a jelen játékszabályzat kifejezett elfogadása és az adatkezelési hozzájárulás megadása.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a NAIH-81623 azonosító számon regisztrálta és nyilvántartásba vette az adatkezelést.

A játékban való regisztráció során a leendő játékos kizárólag a saját, valóságnak megfelelő adatait adhatja meg. A hamis, valótlan adatok megadása a játékból való kizárást eredményezheti.

A regisztráció során a játék technikai lebonyolítója, a leendő játékos által megadott e-mail címre 24 órán belül elektronikus és automatikusan generált e-mail üzenetet küld. Ezen e-mail üzenetben foglaltak szerint a leendő játékosnak meg kell erősíteni a regisztráció során megadott adatait, regisztrációját a válaszüzenetben foglaltak szerint. Amennyiben a leendő játékos a regisztrációját sikeresen megerősíti, a leendő játékos regisztrált játékossá válik.

Amennyiben a leendő játékos regisztrációját 72 órán belül nem erősíti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy a játékban való részvételi szándékától elállt, a játékban nem kíván részt venni. Az ilyen leendő játékos által megadott adatokat törölni kell.

Belépés

A játékba belépni, csak sikeres regisztrációt követően, a „Bejelentkezés” menüpontra kattintva lehet. A belépést követően minden játékosnak létre kell hoznia avatárválasztással saját játékos profilját. A játék során egy játékos csak egy profilt hozhat létre.

A játékosnak a játék során különböző feladatokat kell megoldani és helyesen megválaszolnia. A helyes válaszokért pontot kap. A játékost további események érhetik a kalandozása során, amelyekért szituációknak megfelelően pontokat kap vagy veszíthet. A játékos cselekedeteiért és teljesítményeiért jutalmakat kaphat, amelyeket egy virtuális helyen gyűjthet. A lejátszott pályán megszerzett legjobb pontszáma adja a játékos pontszámát.  A pálya tetszés szerinti gyakorisággal újrajátszhatóak. A többször lejátszott pálya legjobb eredménye kerül nyilvántartásra.

A játékszervező kizárhatja a játékból azt a játékost – és törölheti annak minden profilját -, aki

 • a regisztráció során valótlan, hamis adatot ad meg, tüntet fel,
 • a regisztráció során valós adatokkal, de más személynek adja ki magát,
 • a játék során a játék céljával, szellemiségével ellentétes magatartást tanúsít,
 • a játékban való részvétel során bűncselekményt, szabálysértést valósít meg,
 • a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását a játék során visszavonja.

A játék céljával, szellemiségével ellentétes magatartás megítélésére a játékszervező jogosult.

A játék menete

Alapfogalmak:

 • pálya – adott téma grafikus feldolgozása
 • mező – a játékos a mezőkön lépegetve jut el a kiindulási helyzetéből az elérni kívánt célig
 • pecsét – teljesített pályáért egy pecsétet kap a játékos
 • kupa – a játékos eredményei alapján kupákat kap (toplista, kérdések megválaszolása, teljesített pályák)
 • kitűző – egy-egy véletlenszerű mezőn szerezhető a kitűző
 • tárgy – a párbeszédek során pályánként egy tárgyat szerezhet a játékos, melyeket később felhasználva plusz pontokat kaphat
 • szoba – a játékos a szobába gyűjti a játék során kapott elemeket, melyek az előzőekben kerültek ismertetésre, ez a felület mindig elérhető
 • ranglista – a játékos játékban elért legjobb eredményeit mutatja
 • tudástár – a játékban feldolgozásra került információk gyűjteménye, amelyet a játékos szabadon felhasználhat

A játékos a játék megkezdésekor leírást kap a játék történetéről. Kalandozását ezt követően kezdheti meg. 

A pályán egy virtuális dobókocka segítségével lépegethet a játékos. A mezőkre lépve különféle események érik, amelyekért pontot szerezhet vagy veszíthet, jutalmakat, díjakat szerezhet. A pálya kötelező állomásaira minden esetben rálép a játékos. Ezeken a mezőkön kapja meg a feladatokat a játékos, melyeket helyesen kell megválaszolnia. Amennyiben nem tudja a helyes választ, vagy nem jól válaszolta meg a kérdést abban az esetben is tovább tud haladni a játékban. A játékban ismertetésre kerülnek bizonyos feladatokban mind a helyes és mind a helytelen válaszok.

A játékszervező jogosult arra, hogy mind az online játékszakasz kezdő, mind záró időpontját,  valamint a játékszabályzatot egyoldalúan módosíthatja.

Nyeremények

Az első 15, legjobb eredményt elért egyéni játékos személyesen is részt vehet a játék záró rendezvényén, 2015. májusában. A rendezvényen összesen 1,5 millió forint értékben kerül tárgynyeremény átadásra az egyéni nyerteseknek.

Az egyéni top 15 játékos mindegyike ajándékcsomag nyereményben részesül, azonban a végső helyezéseket a személyes forduló során kitöltött feladatsor eredménye dönti el, melyre a záró rendezvényen kerül sor. Az így kialakult végső top 3 játékos további ajándékban részesül.

Az egyéni játékosok további nyereményben részesülnek adott megyék teljesítése után. A játék négy segítője megyékhez van rendelve, egy segítőhöz ily módon 4-5 megye tartozik, melyek a Magyarország térképen is jelölve vannak. Az adott segítőhöz tartozó megyék, a pályák nyitásának időpontját is figyelembe véve külön toplistát képeznek. A meghatározott időtartamok alatt szerzett eredmények alapján külön nyeremények járnak. Az aktuális időközi toplista első 15 helyezettje közül sorsolás útján kerül ki az aktuális időközi nyertes. Négy időközi eredményhirdetés valósul meg:

 • 1. nyeremény - Béka Réka négy megye: 2014. december 17. – 2015. január 20.
 • 2. nyeremény – Bodo Bácsi öt megye: 2015. január 21. – 2015. február 17.
 • 3. nyeremény – Rigó Jancsi öt megye: 2015. február 18. – 2015. március 17.
 • 4. nyeremény – Dongó Dóra öt megye: 2015. március 18. – 2015. április 22.

Így az időközi pontszámok gyűjtése kizárólag a jelzett időközökben valósul meg, ezen időpontok előtt és után nem történik pontszámgyűjtés az időközi toplistákban.

A legjobb eredményt elért első 3 osztály nyereménye 100-200-300 ezer forint támogatás osztálykirándulásra.

Az osztályok toplistáját az osztályhoz tartozó egyéni játékos eredménye határozza meg, az alábbi módon:

A játékosokat összpontszámuk alapján sorrendbe állítjuk az osztályban, és az elfoglalt helyezésük alapján súlyozzuk a pontjaikat, melyekből összeadódik az osztály összpontszáma, az alábbi beosztás alapján:

 • 1-8. helyezett - pontjaik  50%-a adódik az osztály pontszámához
 • 9-16. helyezett - pontjaik 25%-a adódik az osztály pontszámához
 • 17-24. helyezett -12%-a adódik az osztály pontszámához
 • 25-32. helyezett - 6%-a adódik az osztály pontszámához
 • 32-40. helyezett - 3%-a adódik az osztály pontszámához

A nyertesek értesítése

A játékszervező a nyertes/nyertesek listáját közzéteszi a www.rokalandozo.hu honlapn, illetve a www.facebook.com/rokalandozo és www.facebook.com/fornetti.magyarorszag oldalakon.

A díj átvételének feltétele, hogy a játékos által a regisztráció során megadott adatok és az átvételkor igazolt személyi és intézményi adatok azonosak legyenek. A személyazonosság igazolásához személyigazolvány és diákigazolvány szükséges. A nyereményekre az általános iskola 1.-4. osztályos diákjai és osztályai jogosultak.

Amennyiben a nyertes a nyeremény átvételétől elzárkózik, a nyereményt nem veszi át, ha a nyertesről kiderül, hogy nem vehet részt a játékban, nem valós adatokkal regisztrált vagy egyéb módon nem felel meg a játékban történő részvétel feltételeinek, úgy a játékszervezőt teljesítési kötelezettség nem terheli.

A játékszervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre vagy más nyereményre át nem váltható.

Adatkezelés

A játék regisztrációja és a játék során a játékos által megadott személyes adatok kezelésére, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései vonatkoznak. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a NAIH-81623 azonosító számon regisztrálta és nyilvántartásba vette az adatkezelést.

A www.rokalandozo.hu oldal üzemeltetője a MarkCon Kommunikációs Kft. A játék során megadott személyes adatok kezelését a Fornetti Kft., mint adatkezelő végzi. A személyes adatokat a MarkCon Kommunikációs Kft. az adatkezelő megbízásából feldolgozza (illetve feldolgozhatja). Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára más adatfeldolgozót vegyen igénybe (a mindenkori adatfeldolgozók listája elérhető a www.rokalandozo.hu internetes oldalon).

A regisztráció során a játékos hozzájárulását adja ahhoz, hogy

 • a regisztráció során a regisztrációs lap kitöltésével megadott személyes adatait, továbbá
 • a játék során az egyes kérdésekre adott válaszait a Fornetti Kft. kezelje, tárolja, az adatfeldolgozók részére továbbítsa, továbbá hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az adatkezelő a játékosok egyes kérdésekre adott válaszaiból a játék során elért teljesítménye értékelése érdekében
 • statisztikai kimutatást készítsen,
 • a válaszokat egymással összevesse,
 • arányszámokat, egyéb mutatókat képezzen és kimutatásokat készítsen.

A játékos a regisztráció során hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a játék

 • „Toplista menüpontjában” játékosként regisztrált neve és pontszáma, intézménye és osztálya látható, és elérhető további személyek számára.

A játékos hozzájárul továbbá ahhoz, ha a játék nyertesévé válik, nevét a játékszervező közzétegye a www.rokalandozo.hu honlapon, illetve a www.facebook.com/rokalandozo és www.facebook.com/fornetti.magyarorszag oldalakon.

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a játékos számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, csak jogszabály kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

A személyes adatok és a játék során a kérdésekre adott válaszok kezelése célhoz kötötten történik, az adatkezelés célja a felhasználó azonosítása, kapcsolattartás, valamint a játékos adatbázis létrehozása, a Rókalandozó játék lebonyolítása érdekében.

Az adatkezelés időtartama mindaddig tart, amíg a játékos az adatkezeléshez való hozzájárulását írásbeli nyilatkozatával kifejezetten vissza nem vonja, azonban legfeljebb 2016. december 31-ig.

A játékos jogosult a regisztrációja törlésére, melyet a játékszervező rendszere [1 munkanapon] belül végrehajt.

A regisztráció során a játékos hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a játékszervező a játék regisztrációjakor megadott e-mail címre a játékkal kapcsolatban értesítést, hírlevelet küldjön részére. A résztvevő a hírlevél küldéséhez való hozzájárulást írásban vagy a játékszervező hírlevelében meghatározott elektronikus e-mail címére küldött e-üzenetében bármikor visszavonhatja.

A játékos a regisztráció során hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a Fornetti Kft. a nyeremények átadásáról álló-, mozgó ás hangfelvételt készítsen és ezen felvételeket részben vagy egészben reklám vagy más célból szabadon felhasználja (beleértve az elektronikus vagy nyomtatott sajtóban történő közzétételt is), idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a NAIH-69411/2013. azonosító számon regisztrálta és nyilvántartásba vette az adatkezelést.

Nyilatkozatok megtétele

Adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot (pl. az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása) az adatkezelő részére kell megküldeni írásban, postai úton vagy elektronikusan az info@rokalandozo.hu e-mail címre.

A játékkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, nyilatkozatokat elektronikusan az info@rokalandozo.hu e-mail címre vagy írásban, postai úton lehet megküldeni a játékszervezők részére.

Technikai feltételek, jogi nyilatkozat, egyebek

A Rókalandozó játék az Safari 6.0 és újabb, Google Chrome 28 és újabb, Microsoft Internet Explorer 10.0 és újabb, Mozilla Firefox 20 és újabb, Opera 12.1 és újabb internetes böngészők verzióját támogatja.

Amennyiben a játékos megítélése szerint hibásan rögzített választ tartalmaz a játék, kérjük, hogy ezzel kapcsolatos észrevételét javítás és a további fejlesztés érdekében jelezze az info@rokalandozo.hu e-mail címen. Az így jelzett hibák javítását követően a pontok a játékos részére természetesen jóváírásra kerülnek.

A www.rokalandozo.hu weboldal technikai és informatikai háttere, a játék működési elve és az ott megjelenített grafika szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogi védelem alatt álló művek további felhasználására kizárólag az érintett játékszervező előzetes, írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor. A játék tartalmához kapcsolódó bizonyos képanyag szabadon felhasználható, internetes forrásból származik. 

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a játékszervező nem szavatolja a játék szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a játék felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A játékszervező az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A játékszervező kizár mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a játékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.